Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Officemarket.com.pl

 1. Właścicielem sklepu jest firma WP-MARKETIGING Wiesław Pasławski, (zwanym dalej Sprzedającym).
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie officemarket.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 4. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 5. Każda transakcja będzie potwierdzana elektronicznie przez e-mail
 6. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 7. Każda ze storn może w terminie 7 dni anulować zamówienie jeśli okaże się ono niekorzystne.

Gwarancja i reklamacje

 1. Meble sprzedawane w sklepie internetowym officemarket.com.pl objęte są dwuletnią gwarancją producenta.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 3.  
 4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, przesyłka nie może być rozpakowana) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Dostawy zamówionych mebli

Dostawa krzesła jednego lub kliku jest bezpłatna.
Dostawa mebli 116 zł brutto bez względu na ilość, rodzaj i miejscowość.

Czasy realizacji mebli.

Terminy realizacji dla grup asortymentu mebli i krzeseł.

Kolekcja mebli "Express 2016".
Czas przygotowania mebli - 5 dni.
Czas dostawy 1-7 dni roboczych**.

Kolekcja mebli "Economic".
Czas przygotowania mebli - 5-21 dni.
Czas dostawy 1-7 dni roboczych**.

Kolekcja mebli "LINEART".
Czas przygotowania mebli - 14-21 dni.
Czas dostawy 1-7 dni roboczych**.

Krzesła i fotele biurowe PROFIRM
Czas przygotowania mebli - 14-30 dni.
Czas dostawy 1-2 dni roboczych*

Krzesła i fotele biurowe COORPRO
Czas przygotowania mebli - 5-30 dni.
Czas dostawy 1-2 dni roboczych*

*Termin realizacji podany w dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia

**Czas dostawy podany w dniach roboczych od dnia ukończenia produkcji. W przypadku zlecenia dostawy spedycyjnej wynosi 1 dzień roboczy. W przypadku zamówienia złożonych mebli lub usługi dostawy z montażem termin to 1-7 dni roboczych, ustalany wspólnie w dniu składania zamówienia

Początek realizacji ma miejsce w dniu kiedy zostanie zaksięgowana wpłata na konto bankowe, podane w potwierdzeniu zamówienia albo Sprzedający otrzyma potwierdzenie przelewu na e-mail shop@officemarket.com.pl

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl